fbpx

850+

Organisaties maken gebruik van Psylaris

5500+

Therapeuten maken gebruik van onze software wereldwijd

75.000+

Sessies doorlopen met onze toepassingen

De rol van EMDR VR bij het terugdringen van wachttijden in de GGZ

De wachttijden zijn in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg een groot probleem. Mensen die een behandeling nodig hebben, blijven hierdoor rondlopen met hun problemen en kunnen een overlast zijn voor de samenleving. Uiteraard is het zelf ook niet prettig om rond te blijven lopen met problemen waar je veel last van hebt. Met een moderne wijze van EMDR, kunnen de wachttijden in de GGZ teruggedrongen worden.

Wachttijden in de GGZ

De zorgaanbieders in de GGZ publiceren maandelijks de laatste stand van zaken omtrent de wachttijden. De wachttijd wordt opgedeeld in een zogenaamde aanmeldwachttijd en behandelwachttijd. De aanmeldwachttijd is de wachttijd tussen het eerste contact met de cliënt tot aan de intake. Een wachttijd van 4 weken wordt als acceptabel gezien. De tijd tussen de intake en de eerste behandeling wordt als behandelwachttijd aangemerkt en is gemiddeld 10 weken. Een totale acceptabele wachttijd (aanmeld- en behandelwachttijd samen) is dus 14 weken.

Bij veel patiëntengroepen, wordt de wachttijd ruimschoots overschreden en dat is ernstig. Voor GGZ basiszorg, is de behandelwachttijd gelukkig goed met 3,6 weken, maar de aanmeldwachttijd is ruim 7 weken. Het duurt dus veel te lang voordat mensen met een behandeling kunnen starten. Mensen die een trauma hebben en hierdoor een behandeling nodig hebben, zijn zeer slecht af met de huidige wachttijd in de GGZ. De aanmeldwachttijd is maar liefst 11,5 weken en de behandelwachttijd 7,1 weken. Aangezien een onverwerkt trauma vaak aan de basis staat voor een PTSS en andere angst- en paniekstoornissen, is de wachttijd om aan de intake te beginnen veel te lang.

Wat zijn de oorzaken van wachttijden in de GGZ?

De Algemene Rekenkamer heeft in een rapport de oorzaken van de wachttijden in de GGZ in kaart gebracht. Hierbij heeft men een opvallende constatering gedaan. Van het jaarlijkse beschikbare budget van 3,6 miljard euro, blijft er 300 miljoen over. Met de wachttijden in de GGZ, betekent dit dat het beschikbare budget niet iedere cliënt bereikt en dus op onjuiste wijze wordt besteed. Met een betere organisatie, kan het geld efficiënter worden ingezet.

De drie belangrijkste oorzaken

1. In het rapport van de Algemene Rekenkamer, worden een drietal oorzaken benoemd, die de oorzaak zijn van de wachttijden in de GGZ. Als belangrijkste oorzaak wordt de wijze van financiering door de zorgverzekeraars genoemd. De financiering voor lichtere zorgvragen is veel aantrekkelijker en ook ruim voldoende. Dit in tegenstelling tot de zware zorgbehandelingen, waarbij zorginstellingen een groter financieel risico lopen om een gedeelte van de kosten te moeten dragen.

2. Een tweede oorzaak is een beddentekort. Het aantal bedden is de afgelopen jaren al met ruim 20% verlaagd en hiervoor zou meer ambulante zorg voor in de plaats komen. Dit is niet goed van de grond gekomen, met als resultaat een capaciteitsgebrek en te weinig bedden.

3. De laatste en een grote oorzaak, is het personeelsgebrek in de GGZ. Hoewel het personeel met veel liefde werkt, is het vak zelf onaantrekkelijk voor diegenen die de stap naar de GGZ willen maken. Naast de onregelmatige diensten, zoals werken in de avond- en nachturen en in de weekenden, moeten er strakke protocollen onderhouden worden en ligt er een zware administratieve druk op de zorgverleners. Werken in de GGZ moet dus veel aantrekkelijker gemaakt worden.

Hoe kan EMDR bijdragen aan het terugdringen van de wachttijden?

EMDR is een specifieke therapie, waarbij gefocust wordt op traumaverwerking. Een traumatische gebeurtenis, wordt tijdens de therapie door de cliënt weer boven gehaald en vervolgens wordt de gebeurtenis door middel van afleiding met de handen of een geluidssignaal in het werkgeheugen verwerkt. Mede doordat zeer veel psychische klachten ten grondslag liggen aan een onverwerkt trauma en de omdat de resultaten met EMDR zeer goed zijn, is dit een therapievorm die de wachttijd zou kunnen verkorten. Met EMDR wordt namelijk de bron aangepakt, namelijk het onverwerkte trauma, waardoor ook herstel mogelijk is van de gevolgen van het trauma, zoals PTSS of angst- en paniekstoornissen.

Psylaris verlaagt de wachttijden aanzienlijk met EMDR producten in VR

Een succesvolle EMDR-behandeling kan onderdeel zijn van wachttijden verkorting in de GGZ. Psylaris heeft moderne EMDR-hulpmiddelen ontwikkeld, waardoor de kans op het verkleinen van wachttijden nog groter is. Dit kan bijvoorbeeld met de door Psylaris ontwikkelde EMDR-VR en EMDR-Plus. Hiermee wordt EMDR via virtual reality gegeven. Doordat de cliënt een VR-bril opzet, is er een veel intensere afleiding mogelijk en een sneller herstel. Daarnaast hoeft de cliënt hiervoor niet in de behandelkamer aanwezig te zijn. Ook vanuit huis kan de cliënt worden gehandeld en de behandelaar behoudt de controle met afleidingstaken via virtual reality.

EMDR op afstand kan ook met EMDR-Remote. Met dit online platform van Psylaris, kan de behandelaar via een stabiele videoverbinding online een EMDR behandeling geven aan de cliënt thuis. Een behandelaar kan op deze wijze veel meer cliënten behandelen, maar ook frequenter en met een sneller herstel als resultaat. Dit alles leidt uiteindelijk tot minder lange wachttijden voor de cliënten die dringende hulp nodig hebben.

Wil je eens verder praten over De rol van EMDR VR bij het terugdringen van wachttijden in de GGZ of andere mogelijkheden binnen de GGZ?

Deel dit artikel

Verder lezen

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.