fbpx

850+

Organisaties maken gebruik van Psylaris

5500+

Therapeuten maken gebruik van onze software wereldwijd

75.000+

Sessies doorlopen met onze toepassingen

Trends uitdagingen en toekomst van digitale zorg

De kosten van de Nederlandse gezondheidszorg rijzen de pan uit. Daarnaast hebben we te maken met een vergrijzende samenleving, dus de gezondheidszorg zal in de nabije toekomst eerder duurder worden dan goedkoper. Digitale zorg kan een groot voordeel zijn om de kosten van de gezondheidszorg te verlagen. En dat niet alleen. De praktijk wijst uit, dat digitale zorg de gezondheidszorg efficiënter kan maken en wachtlijsten kan inkorten en zelf kan laten verdwijnen. Wat zijn de trends en de uitdagingen van digitale zorg en is digitale zorg daadwerkelijk de toekomst?

Wat is digitale zorg?

De digitale zorg is een erg breed begrip. Je kunt niet zomaar zeggen dat als iets digitaal wordt georganiseerd, je spreekt over digitale zorg. Je moet een duidelijk onderscheid maken tussen de verschillende soorten van digitale zorg. Je kunt grofweg een onderscheid maken tussen telegezondheid (telehealth), telegeneeskunde (telemedicine) en telezorg oftewel telecare.

Telegezondheid

Je kunt zeggen dat telegezondheid vooral de afgelopen jaren een enorm vlucht heeft genomen. Wel enigszins gedwongen door de coronapandemie. Onder telegezondheid valt de tak van digitale zorg, waarbij de patiënt/cliënt en de arts of behandelaar zich fysiek op verschillende locaties bevinden. Dit betreft dus onder ander zorg op afstand door middel van videochat, telefoongesprekken of digitale monitoring op afstand.

Telegeneeskunde

Telegeneeskunde lijkt op telegezondheid, maar betreft specifiek alle klinische zorgdiensten op afstand. En niet alleen zorg, ook advies, voorlichting, interventie, monitoring en herinneringen op het gebied van klinische zorg vallen onder telegeneeskunde. Bij telegezondheid hoeft het niet specifiek te gaan om klinische zorg, wat bij telegeneeskunde wel het geval is.

Telezorg

Zijn veel mensen in de praktijk nog onbekend met de algemene telezorg, telezorg kan veel patiënten/cliënten wel bekend voorkomen. Het omvat hier vooral digitale oplossingen, waarbij patiënten hun eigen gezondheid in de gaten kunnen houden. Denk hierbij aan handige wearables om je fysieke fitheid op peil te houden en apps op de smartphone om gezondheidsprestaties bij te houden.

Wat zijn momenteel de trends op het gebied van digitale zorg?

Er zijn diverse trends in de digitale zorg waar te nemen. De belangrijkste ontwikkelingen vinden plaats op het gebied van zorg op afstand. Hier valt ook de grootste winst mee te behalen. Een fysiek consult is altijd duurder, dan wanneer de arts/behandelaar en de patiënt/cliënt op hun locatie blijven. Daarom is de populariteit van virtual reality in de gezondheidszorg enorm gestegen. Vooral de geestelijke gezondheidszorg loopt betreffende virtual reality voorop. De komende trend is nog volop in ontwikkeling, maar dit zal de opvolger van virtual reality zijn: Artificial Intelligence (AI). Hierbij komt de samenwerking tussen machine en mens centraal te staan. De machine zal meer taken kunnen overnemen van de behandelaar en de patiënten nog beter kunnen monitoren. AI staat nog in de kinderschoenen, maar de verwachtingen van AI in de zorg zijn zeer hoog.

Wat zijn de uitdagingen op het gebied van digitale zorg?

De zorgsector staat nog voor grote uitdagingen op vele gebieden, maar ook op het gebied van de digitale zorg. Wel kunnen bepaalde uitdagingen aangegaan worden met behulp van digitale zorg. Denk aan het versnelt inkrimpen van de wachtlijsten. Een belangrijke uitdaging is de gehele transformatie van de huidige gezondheidszorg naar digitale zorg. Hiervoor moeten de juiste spelers zich in het veld begeven en die kennis van zaken hebben. Ook de overheid heeft hier een taak, om met bepaalde wetgeving te komen. Daarnaast moeten ook de kosten van nieuwe digitale ontwikkelingen in het oog worden gehouden. Onderzoeks- en ontwikkelingskosten zijn altijd erg hoog. Pas al bepaalde uitvinden op de markt te vinden zijn, daalt de prijs normaliter zeer snel. Dit moet in de praktijk ook daadwerkelijk blijken, zodat de zorg niet nog duurder wordt, enkel door de introductie van digitale zorg.

Hoe ziet de toekomst van de digitale zorg eruit?

Mits de juiste partijen in de gezondheidszorg zich met digitale zorg bezighouden, ziet de toekomst voor de digitale zorg er zeer zonnig uit. De mogelijkheden zij enorm. Digitale zorg komt bij veel mensen al dichtbij, doordat zij bijvoorbeeld hun eigen gezondheid via apps monitoren. Echte digitale zorg gaat een stapje verder, maar ook daar zijn al vele succesvolle voorbeelden van te vinden. Digitale zorg is dus niet meer weg te denken en vooral ook als er nog meer nieuwe technieken ingevoerd worden, leidend worden in de gezondheidszorg.

Wil je eens verder praten over Trends uitdagingen en toekomst van digitale zorg of andere mogelijkheden binnen de GGZ?

Deel dit artikel

Verder lezen

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.